Přeskočit k obsahu

Študio STOP celululitíde

Chránená dielňa

Zadajte zákazku našej chránenej dielni a v súlade s platnou legislatívou tak
efektívne využite svoje finančné prostriedky vo svoj prospech a neodvádzajte
ich bez úžitku UPSVaR

Firemná ponuka
- náhradné plnenie za povinný podiel ZPS zamestnancov
-čerpanie prostriedkov sociálneho fondu
-rekondícia pracovných síl

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v prípade ak má
organizácia viac ako 20 zamestnancov /zákon č. 5/2004 Z.Z. § 63
ods.1písm.d/. Hore uvedený zákon Vám v § 65 ukladá povinný odvod za každého
občana, ktorý Vám chýba do splnenia povinného plnenia podielu počtu občanov
so zdravotným postihnutím. Navrhujeme Vám využiť § 64 menovaného zákona,
ktorý Vám umožňuje tieto finančné prostriedky použiť na služby, ktoré Vám
touto cestou ponúkame. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že naše služby
je možné využívať aj čerpaním financií zo sociálneho fondu resp. z fondov
odborných organizácií.

 

 

COPYRIGHT 2009 NIOSART